Çağdaş çağdan bir yaratıcı

Tuvalde gerçeklik değişkeni, tersyüz oluş, oyunsu figürler, hayali hareketler, iç içe geçmeler; bayan, kuş üzere ögeleri birleştirerek kompozisyon kurmak sanatkarın estetik özelliğidir. Mavi, kırmızı, beyaz yüzeylerin üzerine hassas çizgilere,bazen tuvalin en ucunda bir kuş, bazen boya kalınlıklarını aşan bir bayan vücuduna rastlanır. Bazen de salt çizgiyle betimlenen bayan figürünün sadeleşmiş art planların devindiricisi olduğu görülür. Çocuksu bakış açısının tüm tuvale hükmettiği yanyana lakin birbirinden bağımsız objelerin estetik istikrarı göze çarpar. Bir cins çocuk oyunu üzere fotoğraf yapmak, saflık ve paklık Ali Atmaca estetiğinin baş devindiricileridir.

Bunun yanı sıra garip bir sorumluluk içinde; bayan vücudu ve öteki estetik ögeler sanatkarın fırçasında, çarpıcı renkler eşliğinde hiç durmadan tekrarlanırlar. Objelerin detaylarının renklerle dansı; tuvalde farklı şekillendirmelere yol açmaktadır. Kâinat, Ali Atmaca için çizgi, renk, hatta noktadır. Kimi tuvallerindeki boş bölgeler, resimsel öge olarak kompozisyonda kişilik kazanırlar. Hayatın ahengi; bu kompozisyonlarda yer alan birtakım objelerle tuvale mana katmak için kullanılır. Birtakım tuvallerinde ise boşluklar birer resimsel ögeye dönüşür ve tabloya bakar bakmaz sanatçı bizi iç dünyasına davet eder.

Ali Atmaca kompozisyonların en kıymetli özelliği, dış dünyadan algılarına yansıyan obje ve süjelerin algı sırasında ruhuna sızan manzaraları zapt etmektir . Algıdaki biçim ve biçimin aurası tuvalde görselleşmekte ve sanatkarın en değerli özelliğini oluşturmaktadır. Kısaca sanatçı dış dünya süje ve nesnelerinin beynindeki yansılarının hayali oluşumlarını çizer. Ve bu izdüşümsel fotoğraf lisanı sembolik bir lisana dönüşürken fotoğraf sanatında çok farklı bir boyutun katmanları açılmaktadır.

Sanatçı, her ne kadar kırmızı yuvarlağı Calder’den, dikdörtgeni Rothko’dan, çizgileri Kandinsky’den, siyah kareyi Maleviç’ten, üçgen ve devinimi Popova’dan aldım diyorsa da o; dış dünya obje ve nesnelerinin, süje ve varoluşun, kendi beynine yansıyan imgelerini yorumlamaktadır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*