Resmi Gazete’de bugün neler var? (17 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete’de bugün – 17 Mayıs 2023

YÖNETMELİKLER

– Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
– Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
– Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/11)

YARGI BÖLÜMÜ

– Anayasa Mahkemesinin 9/11/2022 Tarihli ve E: 2018/87, K: 2022/137 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 30/3/2023 Tarihli ve 2018/27450 Başvuru Numaralı Kararı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir