Taksimetrelerin tarife yükleme süreçlerinin ayrıntıları düzenlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, taksimetrelerin piyasaya arzından sonraki muayene süreçlerinin yaptırılmasından ve taksimetreye uygulanan damgaların koruma edilmesinden kullanıcı sorumlu olacak.

TAMİR, AYAR VE TARİFE YÜKLEME SÜREÇLERİ

Taksimetrelerde ilgili kurum/kuruluş tarafından belirlenen aktüel tarife kıymetlerinin kullanılması gerekecek.

Taksimetrelerin, tamir ve/veya ayarları, tamir ve ayar servislerince yapılacak. Tarife yükleme sürecinde yalnızca ilgili kurum/kuruluş tarafından belirlenen açılış fiyatı, vakit tarifesi, ara tarifesi ile ünite vakit ve ünite arayı ihtiva eden bedeller yüklenecek ve bunun dışında öteki süreç yapılamayacak.

Uzaktan tarife yükleme özelliği olan taksimetreler için tarife yükleme süreci, tarife değişiklik tarihinden itibaren geçerli olacak halde üreticisi tarafından uzaktan yapılabilecek.

Evvelce tarife yüklemeye uygun olan taksimetrelere tarife yükleme süreci, ilgili vilayet müdürlüğünün uygun görmesi halinde, tamir ve ayar servislerince ilgili kurum/kuruluş tarafından yayımlanan tarife değişiklik tarihinden 20 iş günü öncesinden yapılmaya başlanabilecek.

Tamir ve ayar servisi, yaptığı tarife yükleme süreci, tamir süreci ve/veya ayar süreci sonrasında taksimetrenin ayarlarına müdahale edilebilecek tüm noktalarına kelebek mühür uygulayacak. Minimum olarak taksi plakası, taksimetre marka, model ve seri numarası, süreç tarihi, sürecin tarifi ve kelebek mührün seri numarasını içeren 2 nüsha doküman düzenleyecek ve evrakın 1 nüshasını kullanıcıya teslim edecek. Bu süreç için kullanılacak kelebek mühürler, geri dönüşümsüz olarak bir defa kullanılabilen ve çıkartıldığında tahrip olan özellikte, üzerinde seri numarası, yetki dokümanı numarası ve iş yeri uygunluk dokümanı numarasını içerecek biçimde tamir ve ayar servislerince yaptırılacak.

Üretici, yaptığı uzaktan tarife yükleme süreci sonrasında sürece ilişkin taban olarak taksi plakası, taksimetre marka, model ve seri numarası, yüklenen tarife bilgisi ve yükleme tarihini içerecek halde elektronik imzalı doküman düzenleyerek kullanıcıya elektronik ortamda gönderecek.

Kullanıcı, tamir ve ayar servisi tarafından taksimetreye uygulanan ve damga kararında olan kelebek mührü sonraki muayene sürecine yahut tamir ve ayar sürecine kadar koruma etmekle yükümlü olacak.

DAMGALAR SÖKÜLEREK YAPILAN TAMİRDEN SONRAKİ MUAYENE DE BİRİNCİ MUAYENE KARARINDA

Meydana gelecek arıza yahut teknik/teknolojik muhtaçlıklar sebebiyle taksimetre kullanıcılarının talepleri üzerine damgaların sökülerek yapılan her türlü tamir ve ayar sürecinden sonra yapılan muayene de birinci muayene sayılacak.

Taksimetrenin, araca birinci kez montajının yapılmasından yahut periyodik, ani ve şikayet muayeneleri sonucunda damgaları iptal olunan taksimetrelerin tip onayı değişikliğine sebep vermeyecek tamir ve ayar süreçlerinden sonra 10 iş günü içerisinde kullanıcı tarafından birinci muayenesi yaptırılacak.

Taksimetrenin periyodik muayene geçerlilik müddeti 1 yıl olacak.

SERVİS, MUAYENE SÜRECİNİ KAMERA İLE KAYIT ALTINA ALACAK

1 Ocak 2023’ten itibaren muayene servisi, taksimetrenin takılı olduğu taksinin plakasının da görüleceği halde, vakte ve aralığa nazaran çalışma denetim süreçlerinin yapıldığı muayene sürecini kamera ile kayıt altına alacak ve bu kayıtları en az bir yıl saklayacak. Bakanlığın talep etmesi halinde kayıtları bakanlığa sunacak.

Geçerliliği devam eden metrolojik muayene evrakları, ilgili aracın 2023 yılı içerisindeki birinci araç muayenesi tarihine kadar geçerli olacak.

Bugünden 20 iş günü öncesine kadar olan periyotta, tamir, ayar yahut tarife değişikliği yapılarak kelebek mühür yahut sitikır mühür uygulanmış durumdaki taksimetrelerin muayeneleri 20 iş günü içerisinde tamamlanacak. Bu kapsamda düzenlenen metrolojik muayene dokümanları, ilgili aracın 2023 yılı içerisindeki birinci araç muayenesi tarihine kadar geçerli olacak.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*